Docententraining Werken in het groen

De uitvoeringsdatum van deze training is nog niet bekend. Als u uw gegevens invult in het inschrijfformulier onderaan deze pagina, dan maakt u uw belangstelling voor deze training kenbaar en houden we u vrijblijvend op de hoogte.

Data: najaar 2023
Prijs: € 825,00
Max. aantal deelnemers: 8
Locatie: Groesbeek
Trainer: Jeroen de Wijs

Er zijn docenten/assistenten binnen VSO en Praktijkonderwijs die dit praktijkvak geven met weinig tot geen ervaring met werkzaamheden  in de groene sector. Ook stromen docenten/assistenten uit de praktijk van de groene sector in met weinig ervaring in het onderwijs. De ervaringen liggen behoorlijk uiteen. De inhoud van de cursus is gericht op het praktisch gebruik van gereedschappen, vooral op de veiligheid van werken met jongeren , toepassen van de juiste ergonomie en kiezen en organiseren van een goede lesinhoud. Uitleg van de toetsing van het KPC examen en het kiezen van een goede examenlocatie komen aan de orde. De nadruk ligt op het zelf uitvoeren van vaardigheden. Het betreft een basistraining ten behoeve van het leerling-certificaat ‘Werken in het groen’.

Doel

De training beoogt bij medewerkers praktijkonderwijs of vso, basiskennis en basisvaardigheden aan te reiken. Hierdoor kunnen leerlingen op professionele wijze worden getraind en begeleid bij het werk. Daarom is het belangrijk dat de docent ook zelf de vaardigheden goed kan uitvoeren:

  • goed gebruik van het juiste gereedschap
  • goede techniek en ergonomie

Verder is van belang het adequaat kunnen instrueren van leerlingen en het op een verantwoorde wijze kunnen afnemen van een proeftoetsing.

Inhoud

Er wordt aandacht besteed aan alle door Aequor gevraagde werkprocessen:

  • transporteren producten en /of materialen
  • onderhouden materiaal en omgeving
  • assisteert bij aanleg en onderhoud ( groen) voorzieningen
  • assisteert bij onderhoud gebouwen en terreinen en aan de bestaande vaardigheden uit de
    trajecten
  • onderhouden plantsoen
  • onderhouden sportvelden

Voorwaarden voor toetsing

Voor examinering is het een voorwaarde dat de leerlingen zijn getraind door een door KPC Groep geschoolde docent/assistent. U ontvangt na afloop een certificaat.
In het praktijkonderwijs en vso komen meer en meer medewerkers die afkomstig zijn vanuit de bedrijfstak zelf. Indien deze medewerker beschikt over aantoonbare kwalificaties kan voor de voorscholing vrijstelling worden aangevraagd bij het SVA-secretariaat.

Inschrijven