Open training Aan de slag met SVA – werken met certificeringsboeken

Datum: 24 september 2024 (van 14.00 tot 16.00 uur)
Prijs: € 95,00
Max. aantal deelnemers: 20
Locatie: online
De training wordt verzorgd door Fidan Özdemir van KPC Groep.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor docenten / docentondersteuners die gaan starten met de certificeringstrajecten SVA 1 en SVA 2. De certificeringsboeken zijn opgesteld volgens de kwalificatiestructuur van het mbo. Tijdens deze bijeenkomst leert u werken met de proeven van vaardigheid en leggen we de manier van examineren uit. Tevens biedt de training de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met vakdocenten van andere scholen.

Doel

Na de training:

  • kent u het verschil tussen SVA 1 en SVA 2 en wat het belang is voor de leerling, het regionaal bedrijfsleven én de kwaliteit van de opleiding;
  • begrijpt u hoe de proeven van vaardigheid, de competenties ‘gedrag’ en de certificeringsboeken zijn opgebouwd;
  • weet u hoe u examens via het SVA-examenportal kunt aanvragen en kent u de examenprocedure;
  • heeft u inzicht gekregen in de wijze waarop tijdens het examen gekeken wordt naar de leerling en het beoordelen van de leerling en de verrichte opdrachten door de examinator;
  • heeft u met verschillende deelnemers uitgewisseld over de inzet van lesmaterialen.

Inhoud

In de training wordt ingegaan op de relatie onderwijs – arbeidsmarkt, in het bijzonder de wijze waarop de eisen die de arbeidsmarkt stelt aan jongeren zijn vertaald in werkprocessen. Deze werkprocessen vormen de basis voor het opleidingsprogramma en de certificering middels proeven van vaardigheid. Ook is er aandacht voor de examinering. Er is voldoende tijd om de proeven van vaardigheid te vergelijken met het huidige onderwijsaanbod binnen de school en eventuele lesmaterialen.

Voorwaarden voor het werken met de SVA-certificering

Voor examinering in het SVA-certificeringstraject is het voorwaarde dat de leerlingen zijn geschoold door een docent/assistent die kan werken volgens de richtlijnen van SVA certificeringsboeken. Daarnaast moet u beschikken over vakvaardigheden om het vak te geven en de examens af te laten nemen. Indien u twijfelt of er voldoende kennis aanwezig is om het certificeringstraject in te gaan, is het mogelijk een docententraining te volgen. Meer informatie daarover vindt u in de FAQ.

 

NB Tenzij anders vermeld gelden voor de deelname aan de trainingen geen aanvullende eisen ten aanzien van vooropleiding of ervaring en bedraagt de studiebelasting uitsluitend het vermelde aantal contacturen.

Inschrijven