Examens

De SVA branchegerichte cursussen zijn ontwikkeld voor leerlingen die geen reguliere beroepsopleiding kunnen volgen. De SVA cursussen kunnen worden afgesloten met een examen. Veel examens worden uitgevoerd door het SVA examenbureau. Leerlingen die voldoen aan de eindtermen ontvangen een certificaat.

SVA-Examenportal

Het aanvragen en plannen van een examen verloopt via het SVA-examenportal. Het examenportal is het besloten gedeelte van de SVA-website. Hier is alle informatie over de examens terug te vinden. Om toegang te krijgen moet u eerst een inlogcode aanvragen.

Naast het aanvragen van examens kunt u in het SVA-examenportal:

  • certificeringsboeken, proeven van vaardigheid en beoordelingsformulieren ‘gedrag’ downloaden, deze zijn bedoeld voor eigen gebruik;
  • gegevens van stagebedrijven beheren;
  • leerlinggevens wijzigen, leerlingen aanmelden of afmelden voor een examen,
  • leerresultaten met betrekking tot gedrag en proeve van vaardigheid vastleggen in het examendossier van de leerling (alleen bij ingeplande examens)

Aanvragen examen

Wanneer u een examen aan wilt vragen, logt u in en klikt in het examenportal op ‘Examen aanvragen’. U doorloopt dan de stappen. Nadat een examen succesvol is toegevoegd, ontvangt het SVA-examenbureau een melding. Zij plannen een examinator in en u ontvangt bericht wanneer het examen gepland is. Voorafgaand aan het examen geeft u in het SVA-examenportal aan of de leerling de gedragscompetenties en proeven van vaardigheid voldoende beheerst.

Twee weken voorafgaand aan het examen kunnen gegevens van leerlingen niet meer gewijzigd worden. Mocht u nog iets willen wijzigen, neem dan contact op met het SVA-examenbureau. Hieraan zijn kosten verbonden.

De examinator controleert de ingevulde gegevens en neemt vervolgens het examen af op de overeengekomen datum. In het SVA-examenportal geeft de examinator achteraf aan of de leerling geslaagd is. Hiermee is het examen afgerond.

Voor meer informatie over de examenprocedure kunt u de handleiding downloaden of contact opnemen met het SVA-examenbureau.
Docenthandleiding SVA-examenportal – 2023
 Inlogcodes aanvragen 
 Inloggen examenportal

Examenreglement

Voordat u een examen aanvraagt is het van groot belang dat u kennis heeft genomen van het examenreglement en het meest recente certificeringsboek. Indien een school niet heeft voldaan aan de voorwaarden zoals deze in het examenreglement staan beschreven kan het examen geen doorgang vinden.

Kosten SVA 1 examen

De kosten bedragen per dagdeel € 427,50 voor een SVA 1 examen. Op één dagdeel kunnen maximaal vier kandidaten geëxamineerd worden. Het dagdeel kan worden verlengd bij een vijfde kandidaat. Bij vijf kandidaten bedragen de kosten per dagdeel € 532,50.

Kosten SVA 2 examen

De kosten bedragen per dagdeel € 427,50 voor een SVA 2 examen. Op één dagdeel kunnen er twee kandidaten geëxamineerd worden. Wanneer kandidaten op dezelfde locatie geëxamineerd worden, is het mogelijk om een derde kandidaat te examineren. Het dagdeel wordt dan verlengd. De kosten voor drie kandidaten op dezelfde examenlocatie bedragen dan € 532,50. Dit wordt voorafgaand aan het examen met het SVA-examenbureau afgestemd.

Aan het verzetten van een reeds aangevraagd en gepland examen zijn kosten verbonden: vóór 6 weken vóór de oorspronkelijk geplande examendatum zijn de kosten € 75,-; echter, binnen de termijn van 6 weken bedragen de kosten € 125,-. Bij annulering van een examen wordt € 150,- in rekening gebracht.

Voor vragen over de examens

Examenbureau