Programma’s

Met de branchegerichte cursussen van Scholing Voor Arbeid wordt op school (bij SVA 1) en op de externe stage (bij SVA 2) door de leerling gewerkt aan de ontwikkeling van zowel de algemene beroepsvaardigheden als de specifieke vakkennis en vaardigheden.

SVA 1

Bij certificering voor SVA 1 ligt de nadruk op arbeidsvoorbereiding. Het leren van specifieke vakkennis en vaardigheden binnen een interne schoolstage staat centraal. Het opleidingstraject voor een SVA 1 certificering speelt zich af op de school. In een SVA 1 traject kunnen leerlingen (nog) niet individueel stage lopen en de instructie wordt onder leiding van docenten gegeven. Het SVA 1 examen vindt plaats op de eigen school en wordt afgenomen door een examinator van het SVA-examenbureau en een docent.

SVA 2

Bij certificering voor SVA 2 ligt het accent op arbeidstoeleiding. De leerling gaat minimaal 30 werkdagen op individuele stage in een externe arbeidsorganisatie. Het examen wordt afgenomen in de beroepspraktijk door de docent/stagebegeleider en een examinator van het SVA-examenbureau.

Relatie met kwalificatiedossiers

Voor de inhoud van de branchegerichte cursussen sluiten we aan bij de kwalificatiedossiers van het mbo. De te ontwikkelen algemene beroepsvaardigheden zijn in lijn met de competenties, kerntaken en werkprocessen zoals deze in het kwalificatiedossier Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent zijn beschreven. Voor de specifieke vakkennis en vaardigheden zijn verschillende sectorspecifieke kwalificatiedossiers leidend. De kern is dat de leerling in het PrO en VSO wordt voorbereid op het assisteren bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie.

Branchegerichte cursussen

De branchegerichte cursussen passen binnen de volgende sectoren:

Zorg en Welzijn

Economie en Handel

Groen

Techniek