Trainingen

Met de trainingen willen wij scholen op weg helpen die gaan starten met de SVA certificeringen en docenten en docentondersteuners informeren over de eindtermen en proeven van vaardigheid. In de docententrainingen gaan we uit van docenten die wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar geen vakinhoudelijke opleiding hebben gevolgd voor de betreffende branchegerichte opleiding en docentondersteuners. Bij de docententrainingen staan de vakspecifieke vaardigheden centraal.

Trainingen op uw school

Wij verzorgen ook certificeringsboektrainingen op uw school. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten.