Docententraining Werken in de keuken

Data: 24 september, 8 en 15 oktober 2024
Prijs: € 850,00
Max. aantal deelnemers: 12
Locatie: Lelystad

Het betreft een basistraining ten behoeve van het leerling-certificaat “Werken in de keuken”.

Doel

De training beoogt bij medewerkers praktijkonderwijs of vso, basiskennis en basisvaardigheden aan te reiken, zodat de leerlingen op professionele wijze worden getraind en begeleid bij het werk.

 • Docenten hebben kennis van de noodzakelijk theorie en beheersen de noodzakelijk
  technieken m.b.t. werken in de keuken.
 • Docenten hebben algemene kennis van de achtergronden van SVA.
 • Docenten hebben kennis van de inhoud van de certificeringsboeken, lesmaterialen, het
  aanvragen van de examens en de gehele examenprocedure.

Inhoud

 • Achtergrond SVA
 • De opleiding binnen de eigen school en het draaiboek voor het examen
 • De keukenwerkzaamheden die in het programma aan de orde komen:
  –  schoonmaken en wassen
  –  snipperen en snijden
  –  eenvoudige bereidingstechnieken
  –  schoonmaken van gebruikte materialen en werkplek.
 • Er is aandacht voor de HACCP en de begeleiding van de leerlingen bij het uitvoeren van
  keukenwerkzaamheden.

 

NB Tenzij anders vermeld gelden voor de deelname aan de trainingen geen aanvullende eisen ten aanzien van vooropleiding of ervaring en bedraagt de studiebelasting uitsluitend het vermelde aantal contacturen.

Inschrijven