FAQ

Wat zijn de kosten voor een SVA 1 examen?

De kosten worden berekend per dagdeel. Op één dagdeel kunnen er vier kandidaten geëxamineerd worden voor € 395,-. Het dagdeel kan worden verlengd bij een vijfde kandidaat. De kosten bedragen dan € 495,-. Bij zes tot en met acht leerlingen wordt er op twee dagdelen geëxamineerd of op één dagdeel met twee examinatoren.

Wat zijn de kosten voor een SVA 2 examen?

De kosten worden berekend per dagdeel. Op één dagdeel kunnen er twee kandidaten geëxamineerd worden voor € 395,-. Wanneer leerlingen op dezelfde locatie geëxamineerd worden, is het mogelijk om een derde leerling te examineren. Dit wordt voorafgaand aan het examen met het SVA-examenbureau afgestemd. Bij een derde kandidaat wordt het dagdeel verlengd, de kosten bedragen dan € 495,-.

Moet er een nieuw certificeringsboek besteld worden?

De laatste versie van het certificeringsboek dient op school beschikbaar te zijn. Er zal geëxamineerd worden conform deze richtlijnen. Scholen die in schooljaar 2015/2016 gestart zijn met de oude draaiboeken kunnen gedurende het schooljaar 2016/2017 het examen volgens deze programmaboeken af laten nemen. Scholen die in het schooljaar 2016/2017 starten met het opleidingstraject dienen het nieuwe certificeringsboek te volgen.
Elk certificeringsboek bevat informatie over: de opleiding, het certificeringsdossier, het examendossier en bevatten alle benodigde formulieren voor het examen.
De nieuwe certificeringsboeken zijn te downloaden in de SVA-examenportal.

Kunnen wijzigingen worden doorgegeven?

De gegevens (naam, geboortedatum en geboorteplaats) van de kandidaten kunnen tot zes weken vóór aanvang van de geplande examendatum worden aangepast door het invullen van het wijzigingsformulier op de site c.q. het aanpassen van de gegevens in de digitale omgeving van het Examenbureau. Dit geldt ook voor het wijzigen van een examenlocatie. Daarna zijn wijzigingen niet meer mogelijk en zal de examen worden uitgevoerd zoals is aangevraagd.

Kan er een nieuw certificaat worden toegestuurd?

Certificaten worden eenmalig verstrekt. Belangrijk is dat gegevens correct worden aangeleverd, de school is verantwoordelijk voor de gegevens.

Kan een examen nog verzet worden?

Het verzetten van een reeds aangevraagd en/of gepland examen is mogelijk tot zes weken vóór de oorspronkelijk geplande examendatum. De administratiekosten hiervoor zijn € 50,-.

Kan het examen worden geannuleerd?

Het kosteloos annuleren van een examen kan uitsluitend schriftelijk tot zes weken vóór de afgesproken examendatum. Daarna zullen de volledige kosten van een examen in rekening worden gebracht.

Wanneer kan het beste een examen worden aangevraagd?

In principe kan er het hele jaar door geëxamineerd worden. De ervaring is dat scholen de meeste examens laten plaatsvinden in de maanden april, mei, juni. Tijdig aanvragen is daarom van belang.

Wanneer kan ik een leerling aanmelden voor examen?

U kunt het hele jaar door examens aanvragen. Tot twee weken van tevoren is het nog mogelijk om de gegevens van een leerling te wijzigen. Dat betekent dat alle verplichte proeven van vaardigheid (en evt. ook één of meerdere keuzeproeven) door de docent/stagebeoordelaar met een voldoende beoordeeld moeten zijn en dat het beoordelingsformulier gedrag minimaal 70% met een ‘Ja’ beoordeeld dient te zijn door de docent/stagebeoordelaar.

Is voorscholing verplicht?

In principe is voorscholing in de vorm van docententrainingen verplicht bij de volgende SVA-programma’s:

  • Werken in de schoonmaak (traditioneel en microvezel)
  • Werken in de keuken
  • Werken in het groen
  • Werken met dieren
  • Alle techniek programma’s

Voorscholing is verplicht om te voorkomen dat kandidaten voor examen verkeerde technieken krijgen aangeleerd. De trainingen die hiervoor gegeven worden vinden meestal plaats in het voorjaar en soms ook in het najaar. Inschrijving is mogelijk indien de training op deze site staan. Daar vindt u ook meer informatie over de betreffende training. Nieuwe docententrainingen worden ook in de nieuwsbrief aangekondigd.

Indien u vakdocent bent en de juiste vaardigheden en technieken beheerst, kunt u een vrijstelling voor de docententrainingen aanvragen. Hiervoor kunt u uw cv sturen naar s.degoey@kpcgroep.nl. U ontvangt dan bericht van ons.

Welke leeftijdsregels zijn er omtrent het werken met machines?

Op het moment dat het gebruik van (oefen-)machines deel uitmaakt van het leerproces speelt het verbod op kinderarbeid geen rol en is er geen leeftijdsgrens.

De gewone bepalingen blijven onverminderd van kracht en daarmee de zorgplicht om leerlingen en studenten gezond en veilig met (oefen-)machines te laten werken. Hieruit volgt dat een VSO-school zelf (leeftijds)grenzen zal moeten stellen aan het gebruik van (oefen-)machines. Via deze link kunt u meer lezen over deze bepalingen.