FAQ

Wat zijn de kosten voor een SVA 1 examen?

De kosten bedragen per dagdeel € 427,50 voor een SVA 1 examen. Op één dagdeel kunnen maximaal vier kandidaten geëxamineerd worden. Het dagdeel kan worden verlengd bij een vijfde kandidaat. Bij vijf kandidaten bedragen de kosten per dagdeel € 532,50.

Wat zijn de kosten voor een SVA 2 examen?

De kosten bedragen per dagdeel € 427,50 voor een SVA 2 examen. Op één dagdeel kunnen er twee kandidaten geëxamineerd worden. Wanneer kandidaten op dezelfde locatie geëxamineerd worden, is het mogelijk om een derde kandidaat te examineren. Het dagdeel wordt dan verlengd. De kosten voor drie kandidaten op dezelfde examenlocatie bedragen dan € 532,50. Dit wordt voorafgaand aan het examen met het SVA-examenbureau afgestemd.

Waar kan ik de certificeringsboeken vinden?

In het SVA-examenportal vindt u onder het kopje certificeringen de volgende onderdelen:

  • certificeringsboek
  • proeven van vaardigheid
  • beoordelingsformulier gedrag

In het certificeringsboek vindt u alle informatie omtrent het examen en de voorbereiding daarvan. Zorg dat u daarvan goed op de hoogte bent.

Waar kunnen wijzigingen aan het examen worden doorgegeven?

De gegevens (naam, geboortedatum en geboorteplaats) van de kandidaten kunnen tot twee weken vóór aanvang van de geplande examendatum worden aangepast in het examenportal.

Kan er een nieuw certificaat worden toegestuurd?

Certificaten worden eenmalig verstrekt. Belangrijk is dat gegevens correct worden aangeleverd, de school is verantwoordelijk voor de gegevens.

Het is mogelijk om een nieuw certificaat te ontvangen. U past zelf in het examenportal de gegevens van de leerlingen aan. Vervolgens vraagt u per mail een nieuw certificaat aan bij het examenbureau (sva@kpcgroep.nl). Hier zijn wel kosten aan verbonden.

 

Kan een examen nog verzet/geannuleerd worden?

Aan het verzetten van een reeds aangevraagd en gepland examen zijn kosten verbonden: vóór 6 weken vóór de oorspronkelijk geplande examendatum zijn de kosten € 75,-; echter, binnen de termijn van 6 weken bedragen de kosten € 125,-. Bij annulering van een examen wordt € 150,- in rekening gebracht.

Wanneer kan het beste een examen worden aangevraagd?

In principe kan er het hele jaar door geëxamineerd worden. De ervaring is dat scholen de meeste examens laten plaatsvinden in de maanden april, mei, juni. Tijdig aanvragen is daarom van belang.

Wanneer kan ik een leerling aanmelden voor examen?

U kunt het hele jaar door examens aanvragen. Tot twee weken van tevoren is het nog mogelijk om de gegevens van een leerling te wijzigen. Dat betekent dat alle verplichte proeven van vaardigheid (en evt. ook één of meerdere keuzeproeven) door de docent/stagebegeleider met een voldoende beoordeeld moeten zijn en dat het beoordelingsformulier gedrag minimaal 70% met een ‘Ja’ beoordeeld dient te zijn door de docent/stagebeoordelaar.

Is voorscholing verplicht?

In principe is voorscholing in de vorm van docententrainingen verplicht bij de volgende SVA-programma’s:

  • Werken in de schoonmaak (traditioneel en microvezel)
  • Werken in de keuken
  • Werken in het groen
  • Werken met dieren
  • Alle techniek programma’s

Voorscholing is verplicht om te voorkomen dat kandidaten voor examen verkeerde technieken krijgen aangeleerd. De trainingen die hiervoor gegeven worden vinden meestal plaats in het najaar en soms ook in het voorjaar.
Indien u vakdocent bent en de juiste vaardigheden en technieken beheerst, kunt u een vrijstelling voor de docententrainingen aanvragen. Hiervoor kunt u uw cv sturen naar s.degoey@kpcgroep.nl. U ontvangt dan bericht van ons.

Welke leeftijdsregels zijn er omtrent het werken met machines?

Op het moment dat het gebruik van (oefen-)machines deel uitmaakt van het leerproces speelt het verbod op kinderarbeid geen rol en is er geen leeftijdsgrens.

De gewone bepalingen blijven onverminderd van kracht en daarmee de zorgplicht om leerlingen en studenten gezond en veilig met (oefen-)machines te laten werken. Hieruit volgt dat een VSO-school zelf (leeftijds)grenzen zal moeten stellen aan het gebruik van (oefen-)machines. Via deze link kunt u meer lezen over deze bepalingen.