Over SVA

PrO- en VSO-scholen bieden we met SVA doelgerichte ondersteuning bij het toeleiden van leerlingen naar de arbeidsmarkt. Tal van scholen maken gebruik van deze branchegerichte cursussen en werken met ons samen bij het realiseren van passende arbeidstoeleiding.

Maximale kansen creëren

Hoe ontwikkel je de talenten en arbeidscompetenties van jongeren die ‘anders leren’? Met ‘verstand van leren en gevoel voor mensen’ weten we wat nodig is om de talenten van jongeren in het PrO en VSO te activeren. SVA heeft een positieve impact op het zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen. Ze leren de algemene beroepsvaardigheden en specifieke vakkennis en vaardigheden binnen het gekozen beroepsveld.

Erkende certificaten

Alle certificeringstrajecten van SVA 1 en SVA 2 zijn gebaseerd op de kwalificatiestructuur van het mbo. Uit het kwalificatiedossier van het mbo worden de werkprocessen geselecteerd die geschikt zijn voor leerlingen uit het PrO en VSO. Op basis van de proeven van vaardigheid van SVA behalen leerlingen (delen van) de werkprocessen uit het mbo. Het bijpassende kwalificatiedossier (inclusief crebo-nummer) en behaalde werkprocessen staan op het certificaat dat de leerling krijgt. Het bedrijfsleven kent deze kwalificatiestructuur en ziet wat een leerling met een SVA certificaat kan. De SVA-certificaten van KPC Groep staan hoog aangeschreven. Examens worden afgenomen onder supervisie van het SVA Examenbureau. We bieden ‘ontzorging’ in het certificeringstraject van A tot Z.

Rol KPC Groep

Scholing Voor Arbeid (SVA) is een label van KPC Groep. Onder deze merknaam verzorgen we de volgende activiteiten:

  • ontwikkeling en introductie van nieuwe certificeringen en het actualiseren van bestaande certificeringstrajecten (SVA1 en SVA2)
  • het verzorgen van scholing van docenten, stagecoördinatoren en managers
  • het verzorgen van de examens.

Meer lezen over onze activiteiten? Bekijk onze brochure en folder.

Advisering bij invoering

KPC Groep helpt bij de implementatie van één of meer SVA-trajecten op uw school. Samen met u bekijken we welke mogelijkheden uw school heeft om leerlingen op te leiden en signaleren we kansen. We doen dit met een ‘integrale bril’. Het onderwijsaanbod; het professioneel handelen; het volgen van de ontwikkeling tijdens de stage en van de uitstroom komen daarbij aan bod. De regionale arbeidsmarkt speelt hierbij natuurlijk ook een rol.
Wij kunnen u begeleiden bij de invoering en bij de implementatie van het SVA-traject.
Stel een vraag