Docententraining Werken in de houtbranche

Datum: voorjaar 2023
Prijs: € 285,-
Locatie: Doetinchem
Max. aantal deelnemers: 8
De training wordt verzorgd door Robert Baan (docent Praktijkonderwijs) en Tom Koot (KPC Groep)

Doelgroep

De training is voor docenten die op hun school willen starten met een opleidingsprogramma ‘Werken in de houtbranche’ en hun leerlingen willen opleiden voor het certificaat SVA1 en SVA2. Daarnaast is de training ook interessant voor docenten die al met het “oude” programma ‘Werken in de houtbranche SVA 1’ werken en geïnformeerd en bijgeschoold willen worden over het nieuwe programma ‘Werken in de houtbranche SVA 1 en SVA 2’

Doel

Na de docententraining weet u wat het model van SVA certificering inhoudt, wat het belang is voor de leerling, het belang voor het regionaal bedrijfsleven én het belang voor de kwaliteit van de opleiding. U wordt geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen.

  • U heeft tevens een goed beeld van het nieuwe certificeringsboek ‘Werken in de houtbranche’ SVA 1 en 2, het aanvragen van de examens en de gehele examenprocedure.
  • U heeft ook inzicht gekregen in de wijze waarop tijdens het examen gekeken wordt naar de leerling en het beoordelen van de leerling en het werkstuk.
  • U bent geïnformeerd over het gebruik van machines en veiligheidseisen.
  • U leert de basisbeginselen van het werken met verschillende machines.

Inhoud

In de training wordt ingegaan op relatie onderwijs – arbeidsmarkt, in het bijzonder de wijze waarop de eisen die de arbeidsmarkt stelt aan jongeren zijn vertaald in werkprocessen. Deze werkprocessen vormen de basis voor de leerroute en de certificering. Verder is er aandacht voor de inrichting van het opleidingstraject en de daarbij beschikbare lesmaterialen. Ook zal men geïnformeerd worden over de aanvraag van de examens en de gehele examenprocedure.

Voorwaarden voor toetsing

Voor examinering in het SVA certificeringstraject is het voorwaarde dat de leerlingen zijn geschoold door een docent/assistent die kan werken met het certificeringsboek ‘Werken in de houtbranche’ SVA 1 en 2 en weet van de richtlijnen voor certificering SVA. U ontvangt na afloop een certificaat waarmee u voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Inschrijven