Ook zorgorganisatie kiest voor SVA

Naast scholen voor PrO en vso ontdekken ook andere organisaties de betekenis van SVA in het kader van arbeidsoriëntatie en -toeleiding. Een voorbeeld hiervan is Philadelphia. In de afgelopen periode heeft een aantal cliënten uit de regio Noord Nederland examen gedaan in verschillende SVA1- en SVA2-trajecten en een certificaat behaald.

Samenwerking met lokale omgeving

‘Het aanbieden van het juiste leerklimaat op onze dagbestedingslocaties is soms best een zoektocht. We hebben daarin goede stappen gezet, doordat een groot aantal locaties een directe samenwerking heeft met externe, lokale organisaties. We zijn goed op weg om samen met onze lokale omgeving de positie van onze cliënten te versterken om hierin een succesvolle participatie mogelijk maken. Andere dagbestedingen zijn gevestigd op een eigen locatie, waarin we de kracht van samenwerken met externe partijen erkennen’, aldus Gert van Lente, coördinerend werkbegeleider.

Uitstroommogelijkheden

Met de ervaringen in het aanbieden van dagbesteding richt Philadelphia zich ook op de uitstroom van leerlingen uit het doelgroepenregister. ‘Wij bieden echt maatwerk want iedereen is uniek’, vertelt Rian van Rooijen, coördinerend werkbegeleider. ‘Als iemand weet wat hij leuk vindt om te doen, dan zoeken we passend werk op een van onze locaties. Daarnaast werken wij samen met  PrO- en/of vso-scholen waarvan leerlingen bij ons stageplekken aangeboden krijgen. Door onze kennis van de SVA-trajecten, krijgt het leren van de jongere een vervolg of een praktijkleerplek. Zij kunnen dan op een veilige stageplek verder werken aan hun ontwikkelingsdoelen die door school zijn opgesteld.’ Daarnaast heeft Philadelphia ook (gecertificeerde) jobcoaches in dienst die in samenwerking met de begeleiders van de dagbestedingslocatie begeleiding kan bieden bij de stap naar vrijwilligerswerk en zo mogelijk een betaalde baan. 

Over Philadelphia

Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast biedt Philadelphia, vanuit het cluster Werk en Begeleiding (arbeidsmatige) dagbesteding aan in verschillende branches. 

Philadelphia Werk en Begeleiding focust op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van mensen. Iedereen heeft talenten, en verdient de gelegenheid om deze te ontdekken en verder te ontwikkelen. Als je doet wat bij je past ervaar je meer plezier, je leert nieuwe vaardigheden, je zelfvertrouwen groeit en je kunt jezelf verder ontwikkelen.