“Prachtig om dit werk te mogen doen”

Al jarenlang is Meine Jorritsma docent in het lesgeven van arbeidsvoorbereidende en -toeleidende programma’s vanuit KPC Groep. Sinds 2020 is hij ook examinator SVA. Voor zijn pensionering was Meine betrokken bij het opzetten van een nieuwe praktijkschool: “De Steiger” in Lelystad. Daar vervulde hij verschillende functies, zoals schoolontwikkelaar, intern begeleider, adjunct-directeur en tot slot een aantal jaren de functie van directeur.   

In al zijn vezels is Meine een onderwijsman die in het praktijkonderwijs zijn professionele ‘thuis’ vond. Zijn eerste contact met SVA gaat terug naar de tijd dat wijlen Theo Winnubst de basis legde voor arbeidsvoorbereidende en -toeleidende programma’s vanuit KPC Groep. Meine zag op “De Steiger” vrij snel dat SVA mogelijkheden bood om te gaan werken met arbeidsvoorbereidende programma’s. Op “De Steiger” startte hij met Werken in de schoonmaak. Tot aan zijn pensionering bleef Meine deze lessen verzorgen. Ook was en is hij nog steeds actief met de verzorging van docententrainingen Werken in de schoonmaak.

Examinator

Sinds vorig jaar is Meine óók examinator voor SVA. Hij examineert met name in de regio’s Friesland, Groningen en de kop van Noord-Holland. “Als je iets wilt en kunt betekenen voor deze jongeren, dan is dit mooi en nuttig werk om te doen.” Als examinator bewaakt Meine ook de kwaliteit van SVA. Daarbij kijkt hij niet alleen naar de leerling. Vóór het examen gaat Meine in gesprek met de opleider over de leerling en zijn achtergrond. “Na het examen bespreek ik met de leerling en de opleider hoe het gegaan is, zoals sterke en minder sterke vaardigheden. Ook bespreek ik aan het eind van de dag met de opleider de wijze waarop de vaardigheden en technieken zijn overgebracht aan de leerling. Dat geeft de school ook de kans, als dat nodig is, de puntjes op de i te zetten voor de branche-erkende opleiding Werken in de schoonmaak.”  Indien nodig raadt Meine de school aan een quick-scan aan te vragen om snel verbeterpunten in beeld te krijgen en deze te corrigeren.

Trots

Kijkend in de achteruitkijkspiegel concludeert Meine dat de keuze destijds voor SVA een juiste keuze is gebleken voor ‘zijn’ praktijkschool. “SVA biedt houvast en niet alleen voor scholen in het praktijkonderwijs, maar ook binnen het VSO zitten leerlingen die veel kunnen hebben aan SVA.” Als examinator stelt hij keer op keer, al 35 jaar lang, vast hoe groot de trots is bij de leerling als deze geslaagd is. “Dat blijft voor mij iedere keer prachtig om te zien.”