Onderhoud plantsoen : leerlingenboek

31,05

Het programma ‘Onderhoud plantsoen’ is ontwikkeld op basis van een aantal praktijkopdrachten die betrekking hebben op het werken in de groene ruimte.

Beschrijving

Het programma ‘Onderhoud plantsoen’ is ontwikkeld op basis van een aantal praktijkopdrachten die betrekking hebben op het werken in de groene ruimte. Het vertrekpunt van het programma is dat een vso-school het moet kunnen gebruiken voor de aanleg en het onderhoud van het groen in de omgeving van de school. Het programma bestaat in totaal uit negen modules/leerstofblokken te weten: algemene introductie van het werken in de groene ruimte, algemene oriĆ«ntatie op het werken in de groene sector, onderhoud plantsoen, onderhoud grasvelden, onderhoud houtige gewassen, aanleg grondbewerking, aanleg planten, technische werken en werken met machinesHet leerlingenboek bevat de stof (geschreven teksten) van de negen modules. De eerste zeven modules behoren tot het basisprogramma. De laatste twee modules zijn aanvullend. De teksten van de modules zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden, al zal de tekst voor zwakke lezers toch nog moeilijk zijn. Bepaalde woorden en begrippen liggen vast en behoren tot de noodzakelijke kennis om in het vak in te groeien.

Auteur: J. Susan, A. van Laarhoven (eindred.)
Bestelnummer: 171268
Uitgave: KPC Groep
Jaar: 1998