Save-the-date: Inspiratiemiddag 27 november

Arbeidstoeleiding: een thema dat een hoge prioriteit heeft in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.
 
Op woensdagmiddag 27 november a.s. organiseert KPC Groep / SVA op Praktijkschool Breda een inspiratiemiddag over arbeidstoeleiding. Tijdens deze middag geven we een podium aan inspirerende projecten en creatieve initiatieven. Je krijgt alle gelegenheid tot kennisdeling en netwerken.
 
In de volle breedte van het thema delen scholen, partnerorganisaties op de arbeidsmarkt en leerstofontwikkelaars authentieke praktijkervaringen en geven antwoord op je vragen. Wie deelneemt, gaat naar huis met nuttige kennis en nieuwe invalshoeken om arbeidsvoorbereiding en -toeleiding van jongeren te ondersteunen en in de eigen schoolcontext naar een nog hoger plan te tillen.
 
Binnenkort volgt meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden. Save-the-date!