SVA en ORGB-Opleidingen gaan samenwerking aan

SVA en ORGB-opleidingen gaan samenwerken. Dat beide organisaties deze beweging maken is niet vreemd. ORGB verzorgt voor diverse PrO-/VSO-scholen de examinering van de Entree-opleiding. Op verschillende van deze scholen wordt ook gewerkt met SVA2-examens. 

De onafhankelijke Examencommissie van ORGB kwam tot de slotsom dat het certificaat SVA2 dezelfde waarde heeft als het kennisexamen voor de Entree-opleiding van ORGB-Opleidingen. Uitvloeisel hiervan is dat scholen die zowel werken met SVA als met ORGB in de toekomst niet meer afzonderlijke examens hoeven in te plannen.

Mandy Ankersmit, sectorcoördinator bij SVA: “Zie het als een service aan de klanten van SVA en ORGB. We faciliteren scholen door deze samenwerking met ORGB om examens samen te voegen tot één gezamenlijk examen. Ook voor stagebedrijven is dat fijn. Nu kwam de ene week een examinator voor SVA en de andere week een examinator vanuit ORGB over de vloer, terwijl er inhoudelijk gezien zeer veel overlappingen zijn.  Zowel bij SVA als bij ORGB zijn de werkprocessen van de kwalificatiedossiers de onderlegger in de examens. Deze samenwerking zal de scholen, docenten en stagebedrijven tijd besparen. De leerling krijgt een Entree-diploma en ‘gewoon’ het  SVA2  certificaat met de behaalde proeven van vaardigheden.

Het SVA2-examen vervangt het theoretische deel van de Entree-opleiding die ORGB-opleidingen uitvoert.  In de Entree-systematiek van ORGB wordt SVA2 zoals eerder gemeld erkend als theoretisch deel van het praktijkexamen. Het laatste deel van het Entree-examen blijft ORGB zelf verzorgen. Hiermee is de validering van het Entree -Diploma gewaarborgd en blijft ORGB voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Gemeenschappelijke ‘drive’

De samenwerking die SVA en ORGB aangaan is niet alleen relevant voor huidige scholen die met beide organisaties werken. Ook is het interessant nieuws voor praktijkscholen en VSO-scholen die overwegen om de Entree-opleiding toe te voegen aan het onderwijsaanbod. ORGB Opleidingen heeft hier veel ervaring in opgebouwd, vertelt directeur Joep Vossen. “ORGB is de grootste aanbieder buiten de ROC’s in het examineren op Entree-dossiers in het PrO en VSO. We helpen veel scholen bij het implementeren van dit soort trajecten. Onze drive is – en die delen we volledig met SVA – kwetsbare leerlingen een zo maximaal hoog mogelijk diploma te laten behalen dat een civiel effect heeft op de arbeidsmarkt. Dat is wat deze leerlingen nodig hebben. Onze specialisatie in de begeleiding en scholing van leerlingen met een achterstand op de arbeidsmarkt brengt met zich mee dat we veel kunnen bieden. Door onze voelsprieten in het praktijkonderwijs en het VSO weten we precies wat er speelt op scholen. Onze medewerkers en examinatoren snappen welke processen er spelen.” Wat ORGB Opleidingen verder typeert, laat Joep Vossen weten, is “dat we maximaal gebruik maken van de expertise die reeds bestaat op de VSO- of praktijkschool. We zien de docenten als directe collega’s en weten wat deze leerlingen nodig hebben qua begeleiding en structuur om tot een leercurve te komen.”

Pilot met SVA2 examinering binnen Entree-opleiding ORGB

Samen kansen scheppen voor leerlingen. Dat is in de woorden van Mandy Ankersmit de leidraad in deze kersverse samenwerking. Medio mei gaat deze van start met een pilot. Op een praktijkschool gaat een tiental leerlingen op in één examen waar in de oude situatie twee afzonderlijke examens ingepland hadden moeten worden. Mandy: “In de pilot gaan we goed kijken hoe het werkt. Als deze pilot goed verloopt, gaan we dit uitbreiden naar andere scholen.” Joep: “Door deze samenwerking kunnen we dubbelingen qua examens eruit halen.  Scholen kunnen efficiënter werken door deze samenwerking van SVA en ORGB rond de examenprocessen. Dat gemak kunnen we straks naar verwachting na de pilot aan meer scholen gaan bieden.”