Veilig werken kun je leren

Tijdens de inspiratiemiddag ‘Werken aan arbeidstoeleiding’ op woensdag 27 november a.s. is ‘Veilig werken kun je leren’ een van de thema’s waarover een inspiratiesessie verzorgd zal worden. Deze inspiratiesessie wordt verzorgd door Luuk Oosting, projectmanager Start Werk & Blijf Veilig.

Start Werk & Blijf veilig maakt het mogelijk dat iedereen veilig kan werken. Iedere leerling krijgt de kans een veiligheidscertificaat te halen op zijn of haar niveau. Start Werk & Blijf Veilig wordt ook wel gezien als hét alternatief als VCA niet past.

Goed kunnen lezen is erg belangrijk om veilig te kunnen werken. Leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben vaak moeite om hun basis VCA-certificaat te halen. Maar vaak stelt de werkgever of de branche dit verplicht. Start Werk & Blijf Veilig ontwikkelt in samenwerking met Toptaal een VCA-B-training in een elektronische leeromgeving. Hierbij is de lesstof aangepast naar het taalniveau van de leerling die VCA-B niet kan halen.

Deze inspiratiesessie laat een doorgaande leerlijn zien tot en met stage/werk en welke verantwoordelijkheden gelden voor directie, docenten, leerlingen en stage/werkbedrijven. U leert uw huidige praktijkvoorbeelden te analyseren op de huidige wetgeving!

Meer informatie over alle workshops en inspiratiesessies vindt u hier. Inschrijven kan hier.