“Arbeidstoeleiding is hier corebusiness”

Praktijkschool Breda werkt reeds 15 jaar met de programma’s van SVA. In gesprek met Stef Coolen, afdelingsleider Zorg & Welzijn en afdelingsleider Arbeidsmarktbekwaam. “Arbeidstoeleiding is de corebusiness van onze school.”

In ons gesprek valt meerdere malen het woord ‘ambitie’. Praktijkschool Breda (in totaal 350 leerlingen; onderdeel van ROC West-Brabant) is een lerende organisatie die denkt in mogelijkheden en kansen. Een voorbeeld? Neem de pilot Verbinding Arbeid en Toekomst (VAT). De school biedt arbeidstraining en -bemiddeling voor jongeren die zonder startkwalificatie het MBO verlaten en geeft eigen leerlingen de kans om na Praktijkschool Breda nog een extra accent te leggen in het kader van een leven lang leren. Stef Coolen: “Hiermee sluiten we aan bij de belangrijkste taak van PrO-scholen. Talenten ontwikkelen, jongeren zelfredzaam maken, toeleiden naar arbeid en een bijdrage leveren aan volwaardig burgerschap. Dáár zijn we goed in.”

Externe examinator

Stef vervolgt: “SVA is erg verweven in ons lessenaanbod hier. Het is een totaalpakket dat ‘body’ geeft aan ons onderwijs. Wat ook sterk is dat een externe examinator hier het examen komt afnemen. Dat geeft extra waarde en cachet. Als er hier een examinator rondloopt, dan voel je de spanning maar ook de trots en blijdschap van leerlingen die dat behalen wat ze misschien wel nooit voor mogelijk hadden gehouden.”

De waarde van het behalen van een certificaat is niet te onderschatten, merkt Stef op. “Vaak hebben deze jongeren te horen gekregen dat ze geen diploma kunnen behalen. Het behalen van een SVA-1 certificaat is voor de eigenwaarde van de leerling enorm belangrijk. Daarom bouwen we er ook een feestje omheen.”

Leerlingen prikkelen

Leerlingen kunnen kiezen uit een ruim aanbod van SVA-1 opleidingen. Binnen alle kernteams (Zorg & Welzijn; Dienstverlening ; Groen; Techniek) kunnen leerlingen één of meer certificaten behalen. Ook het behalen van een SVA 2 certificaat behoort tot de mogelijkheden. Stef: “Leerlingen moeten geprikkeld en uitgedaagd worden om het maximale uit zichzelf te halen om uiteindelijk de school te verlaten met een goed gevuld uitstroomportfolio. “

Contextrijk leren

Stef: “Je kunt leerlingen vaardigheden bijbrengen in het klaslokaal maar je moet voorkomen dat leerlingen zich gaan vervelen. Dat doe je door zoveel mogelijk aan te sluiten bij het toekomstig werken en ze te laten leren in een levensechte setting. Hierdoor ervaren leerlingen een andere energie dan alleen maar het schoolse gebeuren.”

”We hebben diverse bedrijven en non-profitinstellingen in ons netwerk waar onze jongeren zoals wij dat hier noemen ‘op karwei’ kunnen. In projecten worden ze geconfronteerd met de beroepswerkelijkheid en kunnen ze echt in praktijk brengen wat ze hier geleerd hebben.” Illustratief hiervoor is de samenwerking van Praktijkschool Breda met Bredase ondernemers bij het event ‘Meet en Match’. Leerlingen van de school verzorgen hierbij de catering. Of een ander voorbeeld uit de sector groen: wekelijks met de schoolbus op pad om bij een van onze partners zorg te dragen voor de groenvoorziening.

Ambities

De ambities op het vlak van arbeidstoeleiding zijn verder opgeschroefd. Stef: “We willen onze leerlingen nog duidelijker zicht gaan geven op hun weg richting arbeid en daar een stevige lijn onder gaan leggen van eerste oriëntatie tot en met uitstroom. LOB verdient nog meer aandacht dan dat het kreeg. Daarom hebben we hier ook een kernteam arbeidsmarktbekwaam geformeerd.”

Portfolio als thermometer

Gloedvol vertelt Stef over de ambities en over de manier waarop Praktijkschool Breda bezig is deze waar te maken. “Over een paar jaar willen we het hier niet meer hebben over leerjaren maar over fases van arbeidsmarktbekwaam met daaraan gekoppeld zoveel mogelijk individuele leertrajecten. Het moet mogelijk worden dat een leerling die al bijvoorbeeld twee jaar een bijbaantje heeft, versneld naar een externe stage kan.”

Portfolio

Kernbegrip hierbij is het volgportfolio van de leerling. Stef: “Dit portfolio is eigenlijk de thermometer waarmee de leerling zichzelf kan zien groeien en kan beoordelen of hij of zij toe is aan een volgende stap. Hiermee vergroot je ook sterk het eigenaarschap van de leerling. Als je leerlingen laat zien in welke fase ze zitten, waar ze staan en waar we dit allemaal voor doen, dan kun je ook met hen en met hun ouders veel beter het gesprek aangaan. Je hebt dan een kapstok en een structuur waar je alle acties aan op kunt hangen. En vergeet niet: structuur is voor deze leerlingen heel belangrijk.”

Energie

Veranderen kost tijd maar Stef ziet om zich heen concrete signalen die duidelijk maken dat prima stappen worden gezet. “Mijn hart gaat sneller kloppen als ik hier over de gang loop en zie hoeveel activiteit en diversiteit er is. Zoveel energie en zo weinig weerstand en verstoringen. Dat geeft aan dat we op de goede weg zijn bij het realiseren van onze plannen.”